• Saltoğlu Bul. 2709 Sokak, Ihlamur Villaları

    No:18, 06810 Çankaya ANKARA

  • 0 312 433 66 66

    info@gurhanhukuk.com.tr

Slider

Güncel TV Yayınları

Hakkımızda

Avukatlık meslek ahlâkına ve profesyonelliğe uygun olarak müvekkillerimize hizmet etmek amacıyla var olan bir hukuk kurumuyuz.

Temel Prensiplerimiz

Görüşmelerimiz ve çalışmalarımız esnasında edindiğimiz her türlü kişisel ve kurumsal bilgiler bizim için saklanması gereken bir sırdır.

Hizmet Prensiplerimiz

Hizmetlerimizi sistematik şekilde, geciktirmeksizin yerine getiririz. Sağlıklı çözüm için müvekkillerimizle işbirliği ve istişarenin gerekliliğine inanırız.

Faaliyet Alanlarımız

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukûku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel hukuk denilince Medeni Hukuk akla gelir.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku (Soruşturma, Kovuşturma, Yargılama, Temyiz ve Olağanüstü Kanun yolları sürecinde müşteki mağdur müdafii vekilliği, Adil Yargılanma noktasında etkin hukuki hizmet), suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür.

İş Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkileri ile ilgili konuları kapsayan hukuk dalı.

Ticaret Hukuku

Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

İcra & İflas Hukuku

İcra-İflas Hukuku; borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Türkiye'de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.

Sigorta Hukuku

Rücu, bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun haklarını ve sorumluluklarını devralması durumu. Genellikle sigorta hukukunda karşılaşılır. Sigorta şirketleri, tazminat ödedikleri oranda hukuken sigortalının yerine geçerek kusurlu üçüncü şahıslara rücu etme hakkı kazanırlar.

Gürhan Hukuk Bürosu

Avukatlık meslek ahlâkına ve profesyonelliğe uygun olarak müvekkillerimize hizmet etmek amacıyla var olan bir hukuk kurumuyuz. Bu çerçevede; görüşmelerimiz ve çalışmalarımız esnasında edindiğimiz her türlü kişisel ve kurumsal bilgiler bizim için saklanması gereken bir sırdır.

Avukatlarımız